خدمات فنی


 

هدف اصلي سازماندهی، برقراري نظمي است که به کمک آن مراجعه‌کننده بتواند به سهولت منبع اطلاعاتی مورد نیاز خود را از ميان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه بيابد. کليه اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع از طريق سيستم جامع کتابخانه وظیفۀ بخش سازماندهی می باشد.

bullet وظایف

در این بخش منابع اطلاعاتي (فیزیکی و الکترونیکی) گردآوری شده، مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش‌شناسي، سازماندهی، فهرست نویسی، رده‌بندي (بر اساس نظام جهانی LC) و آماده‌سازي مي‌شوند. سیستم رده‌بندی کتابخانه، رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC) است.

 • سازماندهی کتاب های فارسی و عربی
 • سازماندهی کتاب های لاتين
 • سازماندهی پایان نامه ها
 • تسویه حساب فارغ التحصیلان

که امور زیر را در بر می‌گیرد:

 • ورود اطلاعات کتابشناختی کتب در برنامه جامع کتابخانه
 • فهرستنویسی و رده بندی کتاب بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LC ) و قوانین انگلو آمریکن.
 • آماده سازی منابع
 • دیجیتال سازی منابع الکترونیکی
 • اصلاحات کتابهای ارجاعی از بخش امانت و مرجع
 • انتقال اطلاعات منابع اطلاعاتي به بانك اطلاعات كتابخانه مرکزی
 • سازماندهی و کنترل کتابخانه های اقماری دانشگاه (دانشکده علوم انسانی، کشاورزی، منابع طبیعی، هنر، پژوهشکده اقتصاد)
 • چک کردن کل رکوردها در برنامه و رفع اشکال آنها
 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
 • سازماندهی و دیجیتال سازی پایان نامه ها

bullet مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی

 • فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • پایگاه مستندات پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا
 • وب سایت کتابخانه بریتانیا
 • وب سایت دانشگاه های آمریکا
 • سرعنوانها و رده های مجازی کتابخانه کنگره (foliou)
 • وب سایت کتابخانه ملک فهد عربستان سعودی
 • وب سایت کتابخانه اسکندریه
 • سرعنوان‌های موضوعی فارسی
 • فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان
 • گسترشهای رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • Library of Congress Classification web (LCC: Online(
 • Library of Congress Subject Headings (LCSH(
 • National Union Catalogue (NUC(