نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
مهندسی انرژی دکتر صدرعاملی 3959 بلوک 3 طبقه 5 اتاق 553
آنالیز دستگاهی دکتر مهدی رزاقی کاشانی مهندس جعفر گودرزی 3528 بلوک 3 طبقه 3 اتاق 358
بازیافت حرارت و ازدیاد برداشت دکتر محمدرضا امید‌خواه، دکتر محسن وفایی 3973 بلوک 3 طبقه 4 اتاق 451
پایلوت اولفین دکترجعفر توفیقی طبقه 1- ساختمان آموزش
تبدیل گاز به مایع (GTL) دکتر علی حق طلب بلوک 3 طبقه 2 اتاق -251
تحقیقاتی اولفین دکترجعفر توفیقی 3525 بلوک 3 طبقه 4 اتاق 452
ترمودینامیک دکتر محسن وفایی 3979 بلوک 3 طبقه 5 اتاق 554
جداسازی دکتر مهرداد منطقیان، دکتر حسن پهلوان‌زاده 3969 بلوک 3 طبقه 4 اتاق 453
رئولوژی دکتر علی حق طلب 3986 بلوک 3 طبقه 3 اتاق 359
سیکل سرمایشی دکتر حسن پهلوان‌زاده بلوک 4 موتورخانه
کراکینگ و کاتالیست دکتر رامین کریم زاده 3967 بلوک 3 طبقه 1 اتاق 24
CAD/CAM سید محمد موسوی بفروئی 4301 بلوک 4 طبقه 1 اتاق 4-24