زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهرداد کوکبی مهندسی پلیمر – نانوکامپوزیت مهندسی پلیمر-نانوکامپوزیت استاد مهندسی پلیمر نانو کامپوزیت های هوشمند ایروژل های هوشمند
نادره گلشن ابراهیمی مهندسی پلیمر -فرآیند شكل‌دهی دانشیار مهندسی پلیمر رئولوژی مواد پلیمری پلیمرهای با کاربرد پزشکی
مهدی رزاقی کاشانی مهندسی پلیمر - كامپوزیت دانشیار مهندسی پلیمر رفتار مکانیکی، دینامیکی، تریبولوژیکی کامپوزیتها و نانو کامپوزیتهای لاستیکی رفتار الکتریکی و دی الکتریک کامپوزیتهای پلیمری
احمدرضا بهرامیان مهندسی پلیمر – کامپوزیت دانشیار مهندسی پلیمر انتقال انرژی در سامانه های پلیمری تخریب و پایداری سامانه های پلیمری
محمدحسین نوید فامیلی مهندسی پلیمر - فرآیند شكل دهی دانشیار مهندسی پلیمر ابرهای نانو و میکرو سلولی، در اکسترودر با دو ماردون ریولوژی (ممزوج های واکنشی) امتزاج در اکسترودر با دو ماردون
محمدعلی سمسارزاده پلیمر- علوم و مهندسی ماکرومولکول استاد مهندسی پلیمر 1- سیستمهای سوسپانسیونی 2- سنتز و طراحی پلیمر 3- کاتالیست 4- غشاهای پلیمری 1- پلیمرهای جدید و بلور مایع 2- ساخت نانو ذرات پلیمری 3- فرآیندهای جدید پلیمریزاسیون
علیرضا شریف مهندسی پلیمر- علوم و مهندسی ماکرومولکول استادیار مهندسی پلیمر - غشاهای پلیمری - ارتباط ساختار با خواص - اصلاح و گسترش کاربرد پلیمرهای طبیعی - اصلاح سطح نانو ذرات
مهدی عبداللهی مهندسی پلیمر- فرآیند پلیمریزاسیون استادیار مهندسی پلیمر - سنتز پلیمر و مدلسازی سینتیک پلیمریزاسیون - پلیمریزاسیون امولسیونی و لاتکس های پلیمری - پلیمرها در حفاری و ازدیاد برداشت نفت - غشاهای پلیمری در پیل سوختی
عباس شیخ مهندسی پلیمر- فرآیند شکل دهی استادیار مهندسی پلیمر آلیاژهای پلیمری (پلیمرهای طبیعی و زیست تخریب پذیر) دینامیک پلیمر