زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدعباس شجاع الساداتی مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی استاد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی تولید پروتئینهای نو ترکیب نانو بیوتکنولوژی
ابراهیم واشقانی فراهانی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی مهندسی بافت سامانه های نوین دارو رسانی
سیدمحمد موسوی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی محیط زیست- بیولیچینگ ( فروشویی زیستی) بهینه سازی فرآیندها- مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی
احسان معتمدیان مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی استادیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی مهندسی متابولیک زیست شناسی سامانه ها
محسن نصرتی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دانشیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی محیط زیست- بیو راکتور- بیو ترمودینامیک بیو راکتور- بیو ترمودینامیک
سیدمرتضی ضمیر مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی استادیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوراکتورهای چند فازی برای تصفیه هوا مدل سازی فرآیندهای زیستی تخریب زیستی (bio degradation)
سمیره هاشمی نجف آبادی مهندسی شیمی- زیست پزشکی دانشیار مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی مهندسی بافت- سلول درمانی