زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهرداد منطقیان مهندسی نفت استاد مهندسی نفت (مخازن) تغییرات فازی در مخزن کاربرد نانوتکنولوژی در تولید نفت و گاز
علی حق طلب مهندسی شیمی استاد مهندسی نفت (مخازن) - ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق آب و گاز - مدلسازی رفتار فازی مخزن - مدلسازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب در مخازن - مدلسازی آب کم شور با شبیه سازی مولکولی
آرزو جعفری مهندسی نفت استادیار مهندسی نفت (مخازن) - روش های نوین و هیبریدی ازدیاد برداشت - پدیده های انتقال در مخازن - ارتقاء درجای نفت های های فوق سنگین ذخیره سازی گاز ها در مخازن تخلیه، آبخوان ها و گنبد های نمکی - مدلسازی و شبیه سازی
سعید صادق نژاد مهندسی نفت استادیار مهندسی نفت (مخازن) - مشخصه سازی مخزن به کمک روش های فیزیک و دیجیتال سنگ - آنالیز ویژه سنگ مخزن ازدیاد برداشت به روش های تزریق پلیمر های هوشمند
امیر حسین سعیدی دهاقانی مهندسی نفت استادیار مهندسی نفت (مخازن) - ازدیاد برداشت نفت و گاز -تشکیل هیدروکربن های جامد - کاربرد آب هوشمند و سورفکتانت در برداشت نفت مدلسازی ترمودینامیکی سیالات مخزن - مدلسازی ترمودینامیکی رسوبات واکس و آسفالتین -سبک سازی و ارتقا نفت سنگین