متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: امیریوسف وحدانی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

خلاصه خبر:

  • عنوان: اصل شفافیت در حقوق کیفری ناظر بر جرم های ضدامنیت
  • ارائه‌کننده: امیریوسف وحدانی
  • استاد راهنما: دکتر محمدجعفر حبیب زاده
  • استاد ناظر خارجی: دکتر غلامحسین الهام
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محمودصابر
  • استاد مشاور: دکتر سید درید موسوی مجاب
  • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکوئی
  • تاریخ: 1395/4/28
  • ساعت: 9-11

چکیده

کلمات کلیدی

22 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2108