معاونت دانشجویی فرهنگی


 


جدیدترین اخبار
{f:tip}
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم خدیجه مهاجری، گروه جنگلداری
تاثیرتنش سرما بر زنده مانی رشد صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نهال زیتون28 خرداد 1398
{f:tip}
جلسه دفاع از رساله: خانم الهام کاکایی لفدانی، گروه آبخیزداری
" انتشار و نوع شناسی خشکسالی هیدرولوژی تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در حوزه های آبخیز اسکندری و کیاکلا "27 خرداد 1398
{f:tip}
پیاده روی ره یافتگان ضیافت الهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
پیاده روی ره یافتگان ضیافت الهی در روز یکشنبه در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار گردید.19 خرداد 1398
{f:tip}
برگزاری نشست های تخصصی و آموزشی در زمینه تبارشناسی و گونه زایی
نشست های تخصصی و آموزشی در زمینه تبارشناسی و گونه زایی در دانشکده برگزار شد.22 ارديبهشت 1398
{f:tip}
سخنرانی علمی با موضوع سیل توسط آقای دکتر مهدی وفاخواه
سخنرانی علمی با عنوان مدیریت سیل و تحلیل سیلاب های اخیر به وقوع پیوسته در کشور توسط آقای دکتر مهدی وفاخواه در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار گردید.18 ارديبهشت 1398