مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری


 

گروه مهندسی نفت با گرایش مخازن در سال 1391 به‌عنوان یکی از گروه‌های مستقل دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد و همزمان پردیس دانشگاه در این گروه نیز شروع به فعالیت نمود. هدف تاسیس این گروه، تربیت و آموزش نیروهای متخصص در سطح استانداردهای بین المللی و مطابق با نظام آموزشی تحصیلات تکمیلی می باشد. گروه مهندسی نفت در حال حاضر دارای 3 عضو هیات علمی ثابت و 3 عضو هیات علمی مدعو از گروه فرایند است. شایان ذکر است که راه اندازی دیگر گرایش های مهندسی نفت و همچنین دوره دکتری در آینده نزدیک از برنامه های آتی این گروه در راستای گسترش فعالیت های آن می باشد.

bullet کاتالوگ گروه مهندسی شیمی و مهندسی نفت