متن کامل خبر


 
کارگاه هنری با عنوان "خط سرخ عشق"

خلاصه خبر: چهارشنبه 26

آدرس کانال اطلاع رسانی اخبار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
https://telegram.me/FoadTMU و یا foadtmu@

25 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2575