متن کامل خبر


 
شناسایی و تسهیلات ویژه برای برای برگزیدگان ادبی

خلاصه خبر: شناسایی و تسهیلات ویژه برای برای برگزیدگان ادبی

متقاضيان در صورت احراز شرايط اوليه مطابق مقررات بنياد، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 1396/05/20، با مراجعه به سامانه جامع اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان به نشاني http://portal.bmn.ir، ضمن نام‌نويسي در بخش «نام‌نويسي متقاضي» و انتخاب گزينة «ادبي» در بخش «حوزة فعاليت»، اطلاعات خود را ارسال‌كنند.
يادآوري1: متقاضيان از طريق معرفي نهادهاي ادبي (هريك از نهادهاي حرفه‌اي ـ تخصصي در حوزة ادبيات از قبيل انجمن‌هاي ادبي، دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط) يا به صورت فردي مي‌توانند در اين فرايند وارد شوند.
يادآوري2: برگزيدگان پس از دست‌كم هفت سال از آخرين انتخاب، مي‌توانند دوباره در فرايند ارزيابي شركت كنند. براي اين افراد، به‌جز پيشينة تحصيلي و تخصص‌هاي علمي در زمينة ادبيات، تنها فعاليت‌هاي جديدشان مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.
يادآوري3: چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي خلاف واقع را ارسال كرده است، متقاضي نه‌ فقط از اين تسهيلات بلكه از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

30 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2160