متن کامل خبر


 
ضرورت نگاه دانشگاهی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

خلاصه خبر: .

رییس دانشگاه بر ضرورت نگاه دانشگاهی به موضوع حجاب و عفاف و تلاش عالمانه برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
دکتر احمدی که در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سخن می‌گفت، همچنین تصریح کرد: حمایت ویژه از پایان‌نامه‌های دانشجویان با موضوع حجاب و عفاف در دستور کار قرار دارد و از معاونت پژوهشی دانشگاه خواسته شده است نگاه ویژه‌‌تر به این تحقیقات داشته باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز در ادامه این جلسه از برنامه‌های این معاونت برای نگاه دانشگاهی به موضوع حجاب و عفاف خبر داد و تصریح کرد: نگرش‌سنجی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به موضوع حجاب و عفاف با استانداردهای علمی از سوی مدیریت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این معاونت تهیه و در جلسه آتی شورای فرهنگی و اجتماعی ارائه خواهد شد.
دکتر امین‌ناصری افزود: همکاری این معاونت در برگزاری همایش حجاب و عفاف با دانشگاه الزهرا نیز از دیگر اقدامات برای گفتمان‌سازی دانشگاهی در موضوع حجاب و عفاف است.
در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی که 26 تیر ماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد، همچنین نتایج نگرش‌سنجی دانش‌آموختگان سال 1395 دانشگاه تربیت مدرس نسبت به مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.
لازم به ذکر است، بر اساس نتایج پژوهش‌هاس میدانی در دانشگاه بیشتر دانشجویان بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف در محیط‌های علمی تاکید دارند. 

31 تیر 1396 / تعداد نمایش : 2269