متن کامل خبر


 
اعطای مجوز به 4 نشریه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی با چاپ و انتشار نشریات دانشجویی «مروج»،«تراژن»، «به نژادی گیاهی» و «دنیای خاکی» موافقت کردند.

همچنین در این جلسه که در تاریخ 19 دی ماه  1396 در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد با تغییر مدیر مسئول و سردبیر نشریات Didactra، علم ورزش، طاقچه، ارسن، الف-ب-پ-ت و تاریخ نو موافقت شد. در ادامه این جلسه نیز موضوع درخواست شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برای انتشار نشریه «نقد و نظر» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این درخواست پس از انجام اصلاحات پیشنهادی با حضور مدیر مسئول مربوطه در جلسه هفته آتی کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

20 دی 1396 / تعداد نمایش : 1302