متن کامل خبر


 
تشکیل نخستین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات در سال 97

خلاصه خبر: به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، نخستین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال جدید در روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت 1397 در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه اعضای کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی با چاپ و انتشار نشریات دانشجویی اختر، فناوری ناب، مطالعات اقلیمی و تلنگر موافقت کردند. همچنین در این جلسه که از ساعت 13:30 الی 15 به طول انجامید تغییر مدیر مسئول نشریه مکابیو و همچنین سردبیرنشریه مجله فلسفه مصوب و ابلاغ شد. در ابتدای این جلسه اعضای جدید دانشجویی که در 30 بهمن سال 1396 توسط مدیران مسئول نشریات انتخاب شده بودند، معرفی شدند.

10 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 944