متن کامل خبر


 
بیست و یکمین بسته خبری

خلاصه خبر: بیست و یکمین شماره از پادپخش‌های خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تولید شد.

مرور مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در بازه زمانی ۵ تا ۲۵ مرداد به همراه اطلاع رسانی درباره شیوه نامه مصوب حمایت از  کسب و کارهای فناورانه دانشجویی در این پادپخش به مدت حدود سه دقیقه مرور شده است.

ورود به صفحه دریافت و بایگانی پادپخش

27 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 936