متن کامل خبر


 
تصویب بخشنامه ساماندهی تشریفات پذیرایی در جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه

خلاصه خبر: نسخه پیشنهادی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای ساماندهی تشریفات پذیرایی در جلسات دفاع دانشجویان با اصلاحاتی به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه، رسید.

مطابق این بخشنامه با عنایت به ضرورت گسترش فرهنگ ساده‌زیستی در محیط‌های دانشگاهی و تاکید اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه بر پرهیز از تجمل‌گرایی در جلسات دفاع که منجر به فشار روحی و لطمه به کار علمی دانشجویان می‌شود، پذیرایی جلسات دفاع باید به صورت بسیار ساده و مطابق پذیرایی مرسوم در جلسات گروه‌ها و از سوی دانشکده‌ها انجام شود و اهدای هدایا و سایر اقدامات تشریفاتی، از سوی خانواده و بستگان دانشجویان در فضای اتاق سمینار و محدوده پیرامونی، مجاز نخواهد بود.

این بخشنامه دانشکده‌ها را مجاز کرده است تا سقف پانصد هزار ریال از بودجه هر پایان‌نامه را برای پذیرایی ساده جلسات دفاع، پرداخت کند و برای دانشکده‌هایی که به هر علت این بخشنامه را اجرا نکنند برخوردهایی سختگیرانه را پیش‌بینی کرده است.

24 آبان 1397 / تعداد نمایش : 614