متن کامل خبر


 
برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی

خلاصه خبر: چهاردهمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی، روز شنبه مورخ 26 آبان1397 در دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه درخواست تغییر مدیران مسئول نشریات الف-ب-پ-ت، پژوهش‌های باستان‌شناسی، زبان و ادبیات عربی، گذر فرهنگ، تلنگر، آذر و خانواده‌پژوهی با توجه به استعفا و یا دانش‌آموختگی مدیران مسئول پیشین بررسی و مصوب شد.

اعضا همچنین با چاپ و انتشار نشریه «پونز»  با زمینه انتشار فرهنگی و اجتماعی، موافقت کردند. نشست آتی کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی مطابق آیین نامه آذر ماه برگزار خواهد شد. 

28 آبان 1397 / تعداد نمایش : 652