متن کامل خبر


 
فراخوان جذب کار دانشجویی

خلاصه خبر: فراخوان جذب کار دانشجویی

امور فرهنگی خوابگاه‌های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای خوابگاه‌های ابراهیمی و نرگس 1 نیاز به جذب رابط فرهنگی دارد، از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های ذکر شده که متقاضی کار دانشجویی هستند، دعوت می‌شود به امور فرهنگی خوابگاه‌ها ساختمان خوارزمی طبقه همکف اتاق 8 مراجعه نمایند.

30 آبان 1397 / تعداد نمایش : 949