متن کامل خبر


 
صدور مجوز سه نشریه جدید دانشجویی در کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی

خلاصه خبر: پانزدهمین جلسه کارگروه ناظر بر نشریات دانشگاهی مطابق تقویم زمانی اعلام شده از سوی دبیرخانه این کارگروه در روز شنبه مورخ 24 آذر1397 درسالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه اعضا با چاپ و انتشار نشریات «چهارباغ» «نوید» و«زیست نوین» موافقت کردند.

همچنین در این جلسه که از ساعت 15 تا 16/30 به طول انجامید تغییر مدیر مسئول و سردبیر نشریه«زبان و شناخت» و همچنین تغییر سردبیر نشریه«پالار»مصوب و ابلاغ شد.

اعضا همچنین به انتشار الکترونیکی نشریه «پونز» رای مثبت دادند. اعضای کارگروه همچنین پس از بررسی روند تغییر مدیرمسئول نشریه مصلح، تذکر شفاهی به این نشریه را کافی دانستند. شایان ذکر است که مطابق ماده 5 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، جلسات کارگروه ناظر ماهانه یک بار با دعوت مکتوب از اعضا برگزار می‌شود.

27 آذر 1397 / تعداد نمایش : 617