متن کامل خبر


 
کلاس آموزش خوشنویسی در خوابگاه‌های جنبشی و خلوتی

خلاصه خبر: کلاس آموزش خوشنویسی در خوابگاه‌های جنبشی و خلوتی

کلاس‌های آموزش خوشنویسی به همت امور فرهنگی خوابگاه‌ها، در خوابگاه‌های جنبشی و خلوتی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فواد، کلاس خوشنویسی جهت آموزش و آشنایی دانشجویان با این هنر اصیل ایرانی در خوابگاه دخترانه جنبشی و خلوتی برگزار شد که مورد استقبال تعدادی از دانشجویان واقع شد.
خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته یا تحت نفوذ او همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند به تدریج حول محور فرهنگ ایرانی شکل گرفت.

15 دی 1395 / تعداد نمایش : 2137