متن کامل خبر


 
کانون فرهنگی محیط زیست با عنوان «سبزاندیشان»

خلاصه خبر: کانون فرهنگی محیط زیست با عنوان «سبزاندیشان» با تصویب شورای فرهنگی دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.

کانون فرهنگی محیط زیست با عنوان «سبزاندیشان» با تصویب شورای فرهنگی دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای هیأت مؤسس این کانون از تمام دانشجویان و دانشگاهیان علاقمند به فعالیت‌های محیط‌ زیستی دعوت به عضویت می‌کند. 
ما منتظر دست‌ها، اندیشه‌ها و اراده‌های راسخ شما سبزاندیشان آینده‌نگر برای نابودی صنم آلودگی هستیم.
(صنم آلودگی: آلودگی ص‌وتی، آلودگی ن‌وری، آلودگی محیطی)

فرم عضویت در کانون فرهنگی محیط زیست

14 دی 1394 / تعداد نمایش : 3971