متن کامل خبر


 
نشست روش ­شناسی کیفی در مطالعات زنان

خلاصه خبر: انجمن علمی مطالعات زنان در تاریخ 1/10/94 ساعت 14الی 16 در سالن شهید شکوئی دانشکده علوم انسانی نشستی با عنوان روش­شناسی کیفی در مطالعات زنان را برگزار کرد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی مطالعات زنان در تاریخ 1/10/94 ساعت 14الی 16 در سالن شهید شکوئی دانشکده علوم انسانی نشستی با عنوان روش­شناسی کیفی در مطالعات زنان را برگزار کرد.
در این جلسه ابتدا خانم دکتر روشن فکر؛ مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، در رابطه با اهمیت و ضرورت ارتباطات میان فرهنگی و بین­المللی در عرصه مطالعات زنان به سخنرانی پرداخت و در ادامه خانم دکتر پرتو تهرانی؛ استاد دانشگاه هومبلت برلین در زمینه هسته فرهنگی در روش شناسی تحقیق کیفی به سخنرانی پرداختند. دکتر پرتو تهرانی، همچنین تبیین پارادایم­های پدیدار شناسی و روش­های عملیاتی را در توجه به هسته فرهنگی مورد اشاره و بررسی قرار داد. در پایان برنامه شرکت­کنندگان به صورت کارگاهی زیر نظر خانم دکتر تهرانی به تمرین پرداختند.
5 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 3270