متن کامل خبر


 
فراخوان ارسال آثار با موضوع نشریات دانشجویی

خلاصه خبر: دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی در نظر دارد ویژه نامه ای همزمان با برگزاری نمایشگاه کشوری نشریات دانشجویی چاپ و منتشر نماید.

دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی در نظر دارد ویژه نامه ای همزمان با برگزاری نمایشگاه کشوری نشریات دانشجویی چاپ و منتشر نماید.لذا از کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تقاضا می شود آثار خود را با موضوع نشریات دانشجویی در بخش های یادداشت، کاریکاتور، طنز و هر گونه طرح پیشنهادی دیگر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 1394 به مدیریت فرهنگی و اجتماعی(آقای کریمی) تحویل دهند.

11 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 3584