متن کامل خبر


 
بازدید دانشجویان علوم و مهندس صنایع غذایی از کارخانه قند کرج

خلاصه خبر: دانشجویان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در تاریخ 27 بهمن ماه سال جاری از کارخانه قند کرج بازدید به عمل آوردند.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، دانشجویان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در تاریخ 27 بهمن ماه سال جاری از کارخانه قند کرج بازدید به عمل آوردند. در این بازدید 4 ساعتی که جهت آشنایی بیشتر دانشجویان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی با اصول و مهارت­های علمی و آموخته­های علمی دوران تحصیلی انجام شد، آقای دکتر احمدی، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی؛ نیز دانشجویان را همراهی کردند. لازم به ذکر است حدود 15 نفر از دانشجویان در این بازدید یکروزه حضور داشتند.
2 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 3695