متن کامل خبر


 
اسامی برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی ویکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

خلاصه خبر: اسامی برگزیدگان مرحلۀ دانشگاهی سی ویکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان اعلام شد.

برادران

ردیف نام نام خانوادگی رشته رتبه امتیاز
1 محمود نظری قرائت تحقیق اول 76
2 مهدی فکری قرائت تحقیق دوم 72
3 امیر میرشفیعی قرائت تحقیق سوم 54

ردیف نام نام خانوادگی رشته رتبه امتیاز
1 مصطفی باران چی قرائت ترتیل اول 67
2 مسعوددهقانی قرائت ترتیل دوم 64
3 سجاد درویشی قرائت ترتیل سوم 53
4 محمدرضا کشتکار قرائت ترتیل چهارم 46

ردیف نام نام خانوادگی رشته رتبه امتیاز
1 روح اله داورپناه اذان اول 75
2 مهدی اعظم نبوی اذان دوم 73
3 هادی عبادی اذان سوم 71

خواهران

ردیف نام نام خانوادگی رشته رتبه امتیاز
1 گلنازصادق نژاد قرائت تحقیق اول 64
2 راضیه سادات الحسینی قرائت تحقیق دوم 55
3 ملیحه یعقوبی قرائت ترتیل اول 72

 

10 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 4893