متن کامل خبر


 
کارگاه علمی با عنوان روش جستجو در منابع اطلاعاتی و کار با نرم افزار آماری End Note

خلاصه خبر: کارگاه علمی با موضوع روش جستجو در منابع اطلاعاتی و کار با نرم افزار آماری End Noteبا حضور جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، کارگاه علمی با موضوع روش جستجو در منابع اطلاعاتی و کار با نرم افزار آماری End Noteبا حضور جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت برگزار شد.
مدرس این کارگاه آقای حسن شهبازی ضمن آموزش روش­های جستجو در منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل google scholar، pubmed، scopusدر رابطه با روش­های رفرنس نویسی با استفاده از نرم افزار آماری End Noteنیز توضیحاتی ارائه کرد. این کارگاه با پرسش و پاسخ دانشجویان در ساعت 17 خاتمه یافت.
لازم به ذکر است حدود 30 نفر از دانشجویان گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در این کارگاه شرکت کردند.
15 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 3265