متن کامل خبر


 
سخنرانی دکتر روح الامینی نجف آبادی از دانشجویان پیرو خط امام دیروز و استاد پیرو خط امام امروز

خلاصه خبر: چهارشنبه 12 آبان

5 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2683