متن کامل خبر


 
نشست تخصصی زبان و جنسیت

خلاصه خبر: روش تحلیل متن با رویکرد زبان شناسی قرآنی

17 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2295