متن کامل خبر


 
جلسه سخنرانی با عنوان "ارتباط و سرمایه گذاری عاطفی"

خلاصه خبر: جلسه سخنرانی با عنوان "ارتباط و سرمایه گذاری عاطفی"

2 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 2625