متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره دوفصلنامه زبان و شناخت

خلاصه خبر: .

اولین شماره دو فصل نامه زبان و شناخت با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی چاپ و منتشر شد.
گزارشی از چهارمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تازه‌های نشر گروه زبان شناسی دانشگاه، نقد و معرفی کتاب آوا شناسی آکوستیک و شنیداری، میزان تناوب در الگوهای وزنی واژه‌های بسیط زبان فارسی، بررسی استعاره‌های مفهومی و طرح واره‌های تصویری در صحیفه سجادیه، بررسی زبان شناختی واژه لسان در قرآن و رمز گشایی خوانش پریشی از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی فاطمه شاه‌وردی شهرکی و سردبیری امیر قربان پور در 127 صفحه سیاه و سفید چاپ شده است.

 

22 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1965