متن کامل خبر


 
انتشار چهارمین شماره دو فصلنامه خانواده‌پژوهی

خلاصه خبر: چهارمین شماره دوفصلنامه خانواده پژوهی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان منتشر شد.

ضرورت تحول در علوم انسانی، طراحی ملاک‌های الگوی زن مسلمان ایرانی، تبیین تفاوت معنا و علل خشونت خانگی در جوامع مختلف، تحلیل سیاست‌های کلی ایران در موضوع اشتغال بر اساس شاخص جنسیت، گفت‌وگو با خانم دکتر روشنفکر و گزارش فعالیت‌های انجمن از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

این نشریه با مدیر مسئولی سعیده صفایی و سردبیری مرضیه شعربافچی زاده در 140 صفحه سیاه و سفید و به صورت الکترونیک منتشر شده است.

دریافت فایل

8 آبان 1396 / تعداد نمایش : 2011