متن کامل خبر


 
برگزاری دومین رویداد بین‌المللی صلح تهران

خلاصه خبر: «دومین رویداد بین‌المللی صلح تهران» به ابتکار انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل برگزار شد.

«دومین رویداد بین‌المللی صلح تهران» به ابتکار انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل با همکاری موسسه ابتکار صلح جهانی، موسسه بین المللی جوانان برای صلح و شبکه متحد صلح‌سازان جوان با هدف آموزش و ترویج صلح در چارچوب قطعنامه 2250 شورای امنیت، در سالن شهید مطهری برگزار شد.
در این برنامه شرکت‌کنندگان ابتدا با مراحل دستیابی به عنوان سفیر صلح بین‌المللی آشنا شدند و در ادامه نیز با شبیه‌سازی جلسات سازمان ملل متحد به صورت مقدماتی برخی فنون مذاکرات بین‌المللی را فراگرفتند. 
شرکت‌کنندگان در این رویداد پس از اتمام برنامه که با حضور دو مدرس بین‌المللی صلح از کشورهای بلغارستان و هندوستان روز 21 آبان از ساعت 8صبح تا 18 بعدازظهر برگزار شد، گواهی‌ معتبر بین‌المللی صلح با تایید سازمان ملل متحد، دریافت کردند.
لازم به ذکر است، قطع‌نامه 2250 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 کشورها را به زمینه‌سازی برای مشارکت جوانان در فرایندهای معطوف به صلح توصیه می‌کند.

30 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1606