متن کامل خبر


 
انتشار اولین شماره نشریه نقد و نظر

خلاصه خبر: اولین شماره گاهنامه نقد و نظر با صاحب امتیازی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه چاپ و منتشر شد.


نقد، نظم و قدرت، دانشگاه از مرکز آموزشی تا بنگاه اقتصادی، بررسی اجمالی حقوق اقتصادی دانشجو و گزارش کار شورای صنفی از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی ایمان شهریسوند و سردبیری حسن علمی در21 صفحه چاپ شده است

19 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1036