متن کامل خبر


 
انتشار بیست و دومین شماره نشریه تاریخ نو

خلاصه خبر: بیست و دومین شماره فصلنامه تاریخ نو با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ چاپ و منتشر شد. رویکرد دینی ابوریحان بیرونی و روش‌های پژوهش در علوم، هویت قومی در ایران، نقش علمای فارس و جنوب در مبارزه با انگلیس در جنگ جهانی اول از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

لازم به ذکر است که این نشریه با مدیر مسئولی مهدی احمدی و سردبیری کامران حمانی در 104 صفحه سیاه و سفید منتشر شده است.

متن کامل این نشریه به زودی در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بارگذاری خواهد شد.

دریافت فایل نشریه

 

9 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 1134