متن کامل خبر


 
رونمایی از کتاب "درآمدی بر زیبایی شناسی و جنسیت، نقدی بر گفتمان فمنیستی"

خلاصه خبر: به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی مطالعات زنان اول دی ماه سال جاری در نشستی از کتاب "درآمدی بر زیبایی شناسی و جنسیت، نقدی بر گفتمان فمنیستی" رونمایی شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی مطالعات زنان اول دی ماه سال جاری در نشستی از کتاب "درآمدی بر زیبایی شناسی و جنسیت، نقدی بر گفتمان فمنیستی" رونمایی شد.
در این نشست مژگان دستوری؛ مترجم کتاب، دکتر مجبتی صدریا؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر، دکتر رویا لطافتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر سمیه شفیعی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به سخنرانی پرداختند. لازم به اشاره است این کتاب نوشته کارولین کورس میر می¬باشد که در سه بخش با عناوین زیبایی¬شناسی و هنر، جنسیت و گفتمان فمنیستی ارائه شده است.

29 دی 1394 / تعداد نمایش : 2916