متن کامل خبر


 
برگزاری مسابقه قرائت ترتیل قرآن و اذان گویی در خوابگاه باقری

خلاصه خبر: مسابقه قرائت ترتیل قرآن و اذان گویی در خوابگاه باقری برگزار شد

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، مسابقه قرائت ترتیل قرآن و اذان گویی در خوابگاه باقری برگزار شد. مدرس و داوری این مسابقات را آقای مهدی اعظم نبوی از قاریان بین المللی دانشگاه برعهده داشتند. در این مسابقه حدود 20 نفر از دانشجویان خوابگاه شرکت کردند و در نهایت نفرات برتر ادر هر حوزه انتخاب شدند.
بنابراین گزارش، در مسابقه قرائت ترتیل قرآن آقایان صابر حبیبی، محمد رضا کشتکار، محمد یحیوی و در مسابقه اذن گویی نیز به ترتیب آقایان جلال تقی لو، مهدی میرزایی و مجتبی برغمدی انتخاب شدند.

24 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 2879