متن کامل خبر


 
نشست دوگانگی‌های دروغین بین پژوهش‌های کمی و کیفی

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی نشستی با موضوع " دوگانگی‌های دروغین(ثنویت کاذب)بین پژوهش‌های کمی و کیفی" برگزار کرد.

انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی نشستی با موضوع " دوگانگی‌های دروغین(ثنویت کاذب)بین پژوهش‌های کمی و کیفی" برگزار کرد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، در ابتدای این نشست که با سخنرانی دکتر محمود مهر محمدی، دکتر ابراهیم طلایی، دکتر علیرضا صادق‌زاده و پرفسور ریچارد پرینگ برگزار شد، دست نوشته پروفسور ریچارد پرینگ در رابطه با موضوع از سوی دکتر طلایی قرائت شد.
پرینگ در این یادداشت تصریح کرد: دوگانگی بین پژوهش‌های کمی و کیفی، کاذب بوده و اگر چه بین این دو تمایز وجود دارد اما این دو در تقابل با همدیگر قرار نمی گیرند.
در ادامه نشست نیز فایل صوتی سخنرانی دکتر شعبانی در این رابطه پخش شد که چاره کار را در اتخاذ رویکرد پارادایمتیک گرایی دیدند.
پس از آن دکتر مهر محمدی دیدگاه خود را بیان کردند که بیانگر اتخاذ رویکردی پارادایمتیک بود که بر اساس آن ماهیت موضوع است که نوع تحقیق را مشخص می‌کند.
دکتر صادق‌زاده نیز در انتها ضمن بیان رویکرد خودَ، بر لزوم توجه به بنیان‌های فلسفی برای اتخاذ موضع در این باره بیش از گذشته تاکید کردند.
در پایان این نشست شرکت کنندگان به طرح پرسش‌های خود از مدعوان برنامه پرداختند.
 

7 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2760