متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه کشت سلول

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی کارگاهی با موضوع " کارگاه عملی و تئوری کشت سلولcell culture " برگزار کرد.

انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی کارگاهی با موضوع " کارگاه عملی و تئوری کشت سلولcell culture " برگزار کرد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی کارگاهی تئوری و عملی کشت سلول در را راستای نیازهای دانشجویان ارشد و دکتری فیزیولوژی ورزش برگزار کرد.
در این کارگاه دو روزه که دکتر سعید بیان مسئولیت تدریس آن را بر عهده داشت و در محل مرکز تحقیقات ایدز ایران برگزار شد، دانشجویان
در روز اول با مبانی نظری آشنا شدند و در روز دوم به صورت عملی به کار پرداختند.

7 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2590