متن کامل خبر


 
کارگاه روش تحقیق در حوزه مطالعات زنان

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان کارگاهی با عنوان روش تحقیق برگزار کرد.

انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان کارگاهی با عنوان روش تحقیق برگزار کرد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، اداره این کارگاه را دکتر فرجی‌ها، مدیر گروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس، برعهده داشت. در این کارگاه مباحثی شامل روند انتخاب موضوع رساله، روش نگارش بخش‌های مختلف پایان نامه، بحث ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت.
این کارگاه که در سالن دکتر شکویی دانشکده علوم انسانی برگزار شد با پرسش و پاسخ دانشجویان و توضیحات دکتر فرجی‌ها خاتمه یافت.
 

11 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2472