متن کامل خبر


 
زمان ومکان برگزاری مرحله منطقه ای مسابقات قرآن وعترت دانشجویان

خلاصه خبر: زمان ومکان برگزاری مرحله منطقه ای مسابقات قرآن وعترت دانشجویان

زمان ومکان برگزاری مرحله منطقه ای مسابقات قرآن وعترت دانشجویان

زمان :‌ دوشنبه 20 وسه شنبه 21 اردیبهشت ماه 95

مکان : دانشگاه تربیت مدرس ،‌ سالن شهید مطهری (‌برادران ) - سالن شهید چمران (‌خواهران )

پذیرش وافتتاحیه (‌خواهران وبرادران ) : ساعت 8صبح روزدوشنبه 20 اردیبهشت سالن شهید مطهری


اختتامیه (‌خواهران وبرادران ) : ساعت 15 روز سه شنبه 21 اردیبهشت سالن شهیدمطهری

12 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 3798