متن کامل خبر


 
برگزاری دوره‌های کلاس مقدماتی و پیشرفته آمار و احتمالات

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی آب و هوا شناسی دوره آموزشی با عنوان"بحث دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آمار و احتمالات" در دانشگاه برگزار کرد.

انجمن علمی دانشجویی آب و هوا شناسی دوره آموزشی با عنوان"بحث دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آمار و احتمالات" در دانشگاه برگزار کرد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی دانشجویی آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری دوره آموزشی آمار و احتمالات به صورت سطح مقدماتی و پیشرفته به مدت چهار جلسه سه ساعته در بیستم فروردین ماه سال جاری کرد.
در این دوره به سر فصل‌های کاربرد آمار در اقلیم شناسی شامل مفاهیم اولیه، توزیع نرمال نمونه‌گیری و برآورد و فاصله‌ی اطمینان پرداخته شد
 

14 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 2406