متن کامل خبر


 
بازدید علمی انجمن آمایش سرزمین از مناطق شمال غرب کشور

خلاصه خبر: دانشجویان رشته آمایش سرزمین با هدف برداشت علمی از مناطق شمال غرب کشور بازدید کردند.

دانشجویان رشته آمایش سرزمین با هدف برداشت علمی از مناطق شمال غرب کشور بازدید کردند.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، اعضای انجمن علمی دانشجویی آمایش سرزمینی به مدت یک هفته از مناطق شمال غرب ایران با هدف تحلیل ساختار فضایی منطقه و ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش بازدید کردند.
شناخت از وضعیت موجود مناطق شمال غرب کشور و توانمندی‌های مکانی به همراه بررسی طرح آمایش سرزمینی شهرستان سرعین از دیگر اهداف این بازدید علمی بود.
 

8 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 2514