اخبار تصویری


 
کنفرانس CFD

 

بازدید علمی دانشجویان از صنایع پتروشیمی عسلویه و نمایشگاه ایران پلاست تهران